Thursday, Feb 20th

Last update09:11:05 SA

Tin nổi bật

Kết quả thi HSG Tỉnh Thanh Hóa năm học 2018 - 2019

Sở GD&ĐT Thanh Hóa vừa công bố kết quả Kỳ thi chọn Học sinh giỏi tỉnh năm học 2018 – 2019 cấp...

Trường THPT Như Xuân: Thư ngỏ

THƯ NGỎ Kính gửi: Các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường THPT Như Xuân - Tỉ...

Sự phát triển về quy mô nhà trường từ khi thành lập trường đến năm học 2014-2015

Những năm mới thành lập trường có 08 lớp với 323 em và 20 thầy cô giáo Năm học 2006 – 2007 trườn...

Trường THPT Như Xuân tọa đàm kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

Trong không khí ấm cúng của buổi tọa đàm, các thầy cô giáo đã ôn lại truyền thống của ngày nhà giáo...

Những cơ hội, thách thức của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đối với ngành giáo dục

Trước viễn cảnh về sự phát triển của giáo dục trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, giáo...

Hoạt động kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (Sáng ngày 19/11/2018)

Hòa chung với không khí tưng bừng của cả nước đang chào đón ngày lễ trọng đại của các Thầy Cô giáo....

THPT Như Xuân: Tuyên dương học sinh đạt thủ khoa kì thi vào lớp 10

Sáng ngày 5 tháng 9 năm 2019, trong không khí long trọng, náo nức của buổi lễ khai giảng, trường...

Trường THPT Như Xuân tổ chức lễ Tổng kết năm học 2018 – 2019, tri ân và trưởng thành của học sinh lớp 12

Được sự nhất trí của Chi bộ, ngày 25/05/2019 trường THPT Như Xuân long trọng tổ chức Lễ tổng kết năm...

 • Kết quả thi HSG Tỉnh Thanh Hóa năm học 2018 - 2019

  Thứ bảy, 30 Tháng 3 2019 08:46
 • Bộ Giáo dục Công bố đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019

  Thứ sáu, 07 Tháng 12 2018 19:08
 • Trường THPT Như Xuân: Thư ngỏ

  Thứ năm, 03 Tháng 10 2019 15:23
 • Sự phát triển về quy mô nhà trường từ khi thành lập trường đến năm học 2014-2015

  Thứ hai, 05 Tháng 11 2018 18:48
 • Trường THPT Như Xuân tọa đàm kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

  Thứ bảy, 24 Tháng 11 2018 10:18
 • Những cơ hội, thách thức của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đối với ngành giáo dục

  Thứ hai, 04 Tháng 3 2019 20:01
 • Hoạt động kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (Sáng ngày 19/11/2018)

  Thứ ba, 20 Tháng 11 2018 09:17
 • Thông báo kết quả Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 - 2020

  Chủ nhật, 16 Tháng 6 2019 10:57
 • THPT Như Xuân: Tuyên dương học sinh đạt thủ khoa kì thi vào lớp 10

  Thứ ba, 17 Tháng 9 2019 15:51
 • Trường THPT Như Xuân tổ chức lễ Tổng kết năm học 2018 – 2019, tri ân và trưởng thành của học sinh lớp 12

  Chủ nhật, 26 Tháng 5 2019 08:51

Trường Như Xuân dấu yêu, thơ Lê Hồng, nhạc Minh Xuân

Quy chế đánh giá, xếp loại quản lý CSVC, lao động năm học 2017-2018

SỞ GD&ĐT THANH HOÁ

TRƯỜNG THPT NHƯ XUÂN 

 


Số: 45/QĐ-THPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Như Xuân, ngày 25 tháng 9 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại GVCN đối với công tác lao động, quản lý tài sản của lớp chủ nhiệm

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NHƯ XUÂN

Căn cứ Điều 19 chương II của Điều lệ Trường THCS, Trường THPT và Trường THPT có nhiều cấp học của Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng;

Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 và tình hình thực tế nhà trường;

Theo kết quả thống nhất tại Hội nghị CBCC, VC ngày 23/9/2017,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế đánh giá, xếp loại GVCN năm học 2017 - 2018 đối với công tác lao động, quản lý tài sản của lớp chủ nhiệm". 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Các tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể và cá nhân trong đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

- BGH Nhà trường;

- Các tổ chuyên môn, CĐ, ĐTN;

- Lưu VT.

 

 

Đỗ Thị Phương

 

SỞ GD&ĐT THANH HOÁ

TRƯỜNG THPT NHƯ XUÂN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ

Đánh giá, xếp loại GVCN năm học 2017 - 2018 đối với công tác lao động, quản lý tài sản của lớp chủ nhiệm

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 45/QĐ-THPT  ngày 25/9/2017)

 

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng của quy chế:

1.1. Quy chế này qui định việc đánh giá, xếp loại giáo viên chủ nhiệm lớp đối với công tác quản lý, tổ chức cho lớp lao động-vệ sinh theo kế hoạch lao động hàng tuần của nhà trường và công tác quản lý, quán triệt, giáo dục học sinh sử dụng, bảo vệ, giữ gìn tài sản của nhà trường giao cho tập thể lớp quản lý và sử dụng.

1.2. Công tác đánh giá, xếp loại giáo viên chủ nhiệm lớp trong quản lý, tổ chức cho lớp lao động-vệ và quản lý, sử dụng, bảo quản tài sản CSVC trong quy chế này dựa trên cơ sở thực trạng, kết quả của tập thể lớp chủ nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ lao động và sử dụng, bảo vệ, giữ gìn tài sản CSVC được giao. Cụ thể gồm: Công tác lao động tập trung, lao động thường xuyên theo lịch được niêm yết hàng tuần; quản lý, sử dụng, bảo vệ, giữ gìn tài sản được giao trong lớp học, tài sản chung ở khu vực lớp học được phân công phụ trách bảo quản như các phòng vệ sinh, thiết bị chữa cháy, hộp cầu dao và công tắc điện, các bảng biểu....

1.3. Quy chế này áp dụng cho tất cả các giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp, từ lớp 10 đến lớp 12.

2. Nhiệm vụ đối với tập thể lớp và giáo viên chủ nhiệm lớp:

2.1. Đối với tập thể lớp: Thực hiện nhiệm vụ lao động-vệ sinh được giao hàng tuần, đi lao động đầy đủ, mang đủ, đúng dụng cụ được phân công, tự giác và hoàn thành tốt công việc được giao; Bảo quản tất cả tài sản, trang thiết bị trong lớp học và tài sản chung thuộc khu vực lớp học, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ tài sản lâu bền; sử dụng điện phải tiết kiệm, khi không học ở phòng học và khi kết thúc buổi học ra về phải tắt tất cả các thiết bị điện như: bóng điện, quạt… và đóng chặt các cửa sổ. Trong quá trình quản lý, sử dụng và bảo quản tài sản, nếu phát hiện hư hỏng thì báo ngay cho bảo vệ hoặc Phó Hiệu trưởng phụ trách cơ sở vật chất của trường để kịp thời khắc phục, đồng thời để có cơ sở quy trách nhiệm.

* Ngoài tài sản trong lớp học, tài sản chung thuộc khu vực lớp học được phân công quản lý và bảo quản cụ thể như sau:

- Tài sản, thiết bị phòng vệ sinh; thiết bị chữa cháy, hộp cầu dao và công tắc điện, các bảng biểu (nếu có) ở tầng 1 nhà 3 tầng: do các tập thể lớp B1, B2, B3, B4, B5 chịu trách nhiệm bảo quản.

- Tài sản, thiết bị phòng vệ sinh; thiết bị chữa cháy, hộp cầu dao và công tắc điện, các bảng biểu (nếu có) ở tầng 2 nhà 3 tầng: do các tập thể lớp A6, A7, A8, B6, B7 chịu trách nhiệm bảo quản.

- Tài sản, thiết bị phòng vệ sinh; thiết bị chữa cháy, hộp cầu dao và công tắc điện, các bảng biểu (nếu có) ở tầng 3 nhà 3 tầng: do các tập thể lớp A1, A2, A3, A4, A5 chịu trách nhiệm bảo quản.

- Tài sản, thiết bị phòng vệ sinh ở tầng 1 nhà 2 tầng (nhà 14 phòng học): do các tập thể lớp C3, C4, C5, C6 chịu trách nhiệm bảo quản.

- Tài sản, thiết bị phòng vệ sinh ở tầng 2 nhà 2 tầng (nhà 14 phòng học): do các tập thể lớp C7, B8 chịu trách nhiệm bảo quản.

- Tài sản, thiết bị khác như: thiết bị chữa cháy, hộp cầu dao và công tắc điện, các bảng biểu (nếu có) ở nhà 2 tầng (nhà 14 phòng): do các tập thể lớp C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, B8 chịu trách nhiệm bảo quản.

- Tài sản, thiết bị nhà vệ sinh sau nhà 2 tầng (nhà 10 phòng): do các tập thể lớp C1, C2 chịu trách nhiệm bảo quản.

2.2. Đối với giáo viên chủ nhiệm lớp: Hàng tuần xem lịch lao động niêm yết ở bảng tin để biết công việc lao động của lớp, phân công mang dụng cụ lao động cụ thể cho học sinh, tổ chức cho học sinh thực hiện công việc được phân công, nắm sĩ số học sinh tham gia lao động, quản lý lớp và đôn đốc học sinh trong buổi lao động để hoàn thành tốt nhiệm vụ;  Có biện pháp quản lý, giáo dục và quán triệt cho học sinh ý thức, trách nhiệm bảo quản, giữ gìn, bảo vệ tài sản được giao… Đồng thời nếu có phát hiện hư hỏng các loại tài sản thì có nhiệm vụ báo ngay cho bảo vệ hoặc Phó Hiệu trưởng phụ trách cơ sở vật chất của nhà trường để kịp thời khắc phục, đồng thời làm cơ sở để quy trách nhiệm.

3. Nguyên tắc đánh giá, xếp loại:

3.1. Việc đánh giá, xếp loại giáo viên chủ nhiệm lớp trong quản lý, tổ chức cho lớp lao động-vệ và quản lý, sử dụng, bảo quản tài sản CSVC dựa vào kết quả của tập thể lớp chủ nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ lao động, sử dụng, bảo vệ, giữ gìn tài sản CSVC được giao và được đánh giá, xếp loại theo các mức độ: Tốt, khá, trung bình và chưa hoàn thành nhiệm vụ.

3.2. Công tác đánh giá, xếp loại giáo viên chủ nhiệm lớp được thực hiện xếp loại từng tuần và xếp loại tháng.

3.3. Việc đánh giá, xếp loại giáo viên chủ nhiệm lớp được đánh giá, xếp loại theo các tiêu chí cụ thể.

4: Tiêu chí đánh giá, xếp loại theo tuần:

4.1. Loại Tốt. Đạt các tiêu chí sau:

- Giáo viên chủ nhiệm có mặt trong buổi lao động, tổ chức cho lớp thực hiện và hoàn thành tốt công việc lao động theo lịch phân công (nếu giáo viên vắng mặt có lý do chính đáng, phải báo cáo với Phó Hiệu trưởng phụ trách lao động, nhưng lớp phải hoàn thành tốt công việc lao động được phân công); số học sinh tham gia lao động khá đông đủ (vắng không quá 10 học sinh), mang đủ dụng cụ, tự giác lao động, bộ phận phụ trách lao động không phải nhắc nhở.

- Lớp chủ nhiệm bảo quản tốt các tài sản được giao, không để xảy ra hư hỏng, mất mát tài sản; Phát hiện và báo cáo kịp thời các trường hợp hư hỏng, mất mát tài sản được giao mà nguyên nhân không phải của tập thể lớp để làm rõ, quy trách nhiệm.

4.2. Loại Khá. Chưa đạt các tiêu chí ở mục 4.1, nhưng đạt ở mức sau:

- Giáo viên chủ nhiệm có mặt trong buổi lao động để tổ chức cho lớp thực hiện nhiệm vụ lao động theo lịch phân công (nếu giáo viên vắng mặt có lý do chính đáng, phải báo cáo với Phó Hiệu trưởng phụ trách lao động). Tuy nhiên số học sinh tham gia lao động không đầy đủ (vắng từ 10 học sinh trở lên), học sinh đi lao động chưa mang đầy đủ dụng cụ, trong buổi lao động bộ phận phụ trách lao động hoặc BGH nhà trường còn phải nhắc nhở, nhưng lớp vẫn hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

- Lớp chủ nhiệm chưa bảo quản tốt các tài sản được giao, còn để xảy ra hư hỏng nhưng ở mức độ nhẹ (lớp báo cáo và tự khắc phục ngay được). Phát hiện và báo cáo còn chậm, chưa kịp thời các trường hợp hư hỏng tài sản được giao mà nguyên nhân chưa rõ hoặc báo cáo chậm, chưa kịp thời các trường hợp mất tài sản được giao mà nguyên nhân không phải của tập thể lớp.

(Nếu làm vỡ cửa kính mà trách nhiệm thuộc về tập thể lớp thì bộ phận phụ trách cơ sở vật chất nhà trường sẽ xem xét mức độ, số lượng, tính chất sự việc và việc thực hiện đền bù để quyết định xếp loại, nhưng cao nhất là loại Khá).

4.3. Loại Trung bình. Một trong các tiêu chí sau:

- Giáo viên chủ nhiệm vắng mặt trong buổi lao động mà không báo cáo, hoặc lý do không chính đáng. Lớp tham gia lao động theo lịch phân công nhưng số học sinh vắng nhiều (vắng từ 1/2 trở lên số học sinh của lớp). Có ít học sinh mang dụng cụ lao động, hiệu quả công việc của lớp không cao (chỉ hoàn thành 50% khối lượng công việc được giao). Bộ phận phụ trách lao động hoặc BGH nhà trường phải trực tiếp đôn đốc và nhắc nhở nhiều lần.

- Lớp chủ nhiệm để xảy ra hư hỏng tài sản được giao mà không thể xử lý khắc phục ngay được (lớp báo cáo và phải thuê người sửa chửa), nhưng khi có yêu cầu sửa chữa đền bù thì thực hiện tốt theo yêu cầu. Báo cáo các trường hợp hư hỏng, mất mát tài sản được giao mà nguyên nhân chưa rõ quá chậm gây khó khăn cho việc xác minh làm rõ nguyên nhân để quy trách nhiệm.

4.4. Loại không hoàn thành nhiệm vụ: Các trường hợp còn lại không đạt được tiêu chí xếp loại ở các mức trên.

5: Đánh giá, xếp loại tháng:

5.1. Loại Tốt: Xếp loại hàng tuần đạt khá trở lên, trong đó có 3 tuần xếp loại tốt (Nếu trong tháng có 2 hoặc 3 tuần lớp lao động thì trong các tuần đó đánh giá xếp loại phải có ít nhất 2 tuần xếp loại tốt, nếu có 1 tuần lớp lao động thì xếp loại tuần đó phải tốt).

5.2. Loại Khá: Xếp loại hàng tuần đạt từ trung bình trở lên, trong đó có ít nhất 2 tuần xếp loại tốt (Nếu trong tháng có 2 hoặc 3 tuần lớp lao động thì trong các tuần đó đánh giá xếp loại phải có ít nhất 1 tuần xếp loại tốt, nếu có 1 tuần lớp lao động thì xếp loại tuần đó phải đạt khá trở lên).

5.3. Loại Trung bình: có 1 tuần xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.

5.4. Loại không hoàn thành nhiệm vụ: Có hơn 1 tuần xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.

6: Tổ chức thực hiện:

6.1. Quy chế này được phổ biến rộng rãi đến toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường để quán triệt và thực hiện.

6.2. Các tập thể và cá nhân thuộc phạm vi và đối tượng áp dụng trong quy chế này chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ những quy định của quy chế.

6.3. Bộ phận phụ trách cơ sở vật chất, lao động nhà trường theo dõi tổng hợp đánh giá, xếp loại và niêm yết công khai trên bảng tin.

6.4. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các tập thể lớp và cá nhân có liên quan phản ánh về bộ phận phụ trách cơ sở vật chất, lao động nhà trường để tổng hợp, báo cáo Hiệu trưởng và sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

.

 

 

Đỗ Thị Phương

VĂN PHÒNG

02373.878.091

(Giờ hành chính)

ĐOÀN TRƯỜNG

0977.908.035

(Đc Lê Khắc Luyện)

BAN GIÁM THỊ

0912.506.535

(Đc Trần Văn Việt)

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

0934.462.111 - 0856.456.286

(Đc Lê Ngọc Trung)

You are here