Thursday, Feb 20th

Last update09:11:05 SA

Tin nổi bật

Kết quả thi HSG Tỉnh Thanh Hóa năm học 2018 - 2019

Sở GD&ĐT Thanh Hóa vừa công bố kết quả Kỳ thi chọn Học sinh giỏi tỉnh năm học 2018 – 2019 cấp...

Trường THPT Như Xuân: Thư ngỏ

THƯ NGỎ Kính gửi: Các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường THPT Như Xuân - Tỉ...

Sự phát triển về quy mô nhà trường từ khi thành lập trường đến năm học 2014-2015

Những năm mới thành lập trường có 08 lớp với 323 em và 20 thầy cô giáo Năm học 2006 – 2007 trườn...

Trường THPT Như Xuân tọa đàm kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

Trong không khí ấm cúng của buổi tọa đàm, các thầy cô giáo đã ôn lại truyền thống của ngày nhà giáo...

Những cơ hội, thách thức của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đối với ngành giáo dục

Trước viễn cảnh về sự phát triển của giáo dục trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, giáo...

Hoạt động kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (Sáng ngày 19/11/2018)

Hòa chung với không khí tưng bừng của cả nước đang chào đón ngày lễ trọng đại của các Thầy Cô giáo....

THPT Như Xuân: Tuyên dương học sinh đạt thủ khoa kì thi vào lớp 10

Sáng ngày 5 tháng 9 năm 2019, trong không khí long trọng, náo nức của buổi lễ khai giảng, trường...

Trường THPT Như Xuân tổ chức lễ Tổng kết năm học 2018 – 2019, tri ân và trưởng thành của học sinh lớp 12

Được sự nhất trí của Chi bộ, ngày 25/05/2019 trường THPT Như Xuân long trọng tổ chức Lễ tổng kết năm...

 • Kết quả thi HSG Tỉnh Thanh Hóa năm học 2018 - 2019

  Thứ bảy, 30 Tháng 3 2019 08:46
 • Bộ Giáo dục Công bố đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019

  Thứ sáu, 07 Tháng 12 2018 19:08
 • Trường THPT Như Xuân: Thư ngỏ

  Thứ năm, 03 Tháng 10 2019 15:23
 • Sự phát triển về quy mô nhà trường từ khi thành lập trường đến năm học 2014-2015

  Thứ hai, 05 Tháng 11 2018 18:48
 • Trường THPT Như Xuân tọa đàm kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

  Thứ bảy, 24 Tháng 11 2018 10:18
 • Những cơ hội, thách thức của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đối với ngành giáo dục

  Thứ hai, 04 Tháng 3 2019 20:01
 • Hoạt động kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (Sáng ngày 19/11/2018)

  Thứ ba, 20 Tháng 11 2018 09:17
 • Thông báo kết quả Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 - 2020

  Chủ nhật, 16 Tháng 6 2019 10:57
 • THPT Như Xuân: Tuyên dương học sinh đạt thủ khoa kì thi vào lớp 10

  Thứ ba, 17 Tháng 9 2019 15:51
 • Trường THPT Như Xuân tổ chức lễ Tổng kết năm học 2018 – 2019, tri ân và trưởng thành của học sinh lớp 12

  Chủ nhật, 26 Tháng 5 2019 08:51

Trường Như Xuân dấu yêu, thơ Lê Hồng, nhạc Minh Xuân

Quy chế hoạt động ban cơ sở vật chất năm học 2017-2018

SỞ GD&ĐT THANH HOÁ

TRƯỜNG THPT NHƯ XUÂN 

 

Số: 40/QĐ-THPT NX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Như Xuân, ngày 11 tháng 9 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban CSVC

 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NHƯ XUÂN

- Căn cứ  chức  năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ Trường THCS, Trường THPT và Trường THPT có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

- Căn cứ quyết định số 685/2007/QĐ-UBND ngày 02/3/2007 về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức;

- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT Như Xuân năm học 2017 - 2018;

- Căn cứ kế hoạch, nhiệm vụ của trường THPT Như Xuân năm học 2017 - 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế hoạt động của Ban CSVC  trường THPT Như Xuân năm học 2017 - 2018".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Các đồng chí trong Ban CSVC, các tổ chức đoàn thể, các bộ phận có liên quan trong nhà trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

- Ban CSVC nhà trường;

- Các tổ chuyên môn, CĐ, ĐTN;

- Lưu VT.

 

 

Đỗ Thị Phương

 

SỞ GD&ĐT THANH HOÁ

TRƯỜNG THPT NHƯ XUÂN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ

Hoạt động của Ban Cơ sở vật chất năm học 2017 - 2018

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 40/QĐ-THPT NX  ngày 11/9/2017 của Hiệu trưởng trường THPT Như Xuân)

 

 

 


Chương I

QUI  ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Qui chế này qui định nguyên tắc hoạt động của Ban cơ sở vật chất (Ban CSVC) trường THPT Như Xuân.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN CƠ SỞ VẬT CHẤT

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

Tham mưu giúp Hiệu trưởng nhà trường thực hiện quản lý nhà nước về cơ sở vật chất, thiết bị trong nhà trường: Tổ chức khai thác, sử dụng cơ sở vật chất; Tổ chức mua sắm thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập và công tác; tổ chức thực hiện các hạng mục xây dựng, cải tạo, nâng cấp và đầu tư, bảo trì và sửa chữa trang thiết bị, các công trình.

2. Nhiệm vụ

- Chủ trì, phối hợp với các bộ phận liên quan lập kế hoạch đầu tư xây dựng  sở vật chất; mua sắm, sửa chữa, bảo vệ và kiểm kê cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường theo quy định hiện hành của nhà nước.

- Chủ trì, phối hợp với các bộ phận liên quan quản lý, kiểm tra, giám sát việc sử dụng tài sản của nhà trường và là đầu mối trực tiếp quản lý cơ sở vật chất, mua sắm tài sản của nhà trường.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện chế độ đăng ký, báo cáo về tài sản theo quy định của Nhà nước, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của cơ quan cấp trên. 

Chương III

PHẠM VI VÀ QUAN HỆ

PHỐI HỢP GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Điều 3. Phạm vi giải quyết công việc Ban CSVC

Ban CSVC do Hiệu trưởng trường THPT Như Xuân thành lập. Phạm vi giải quyết công việc của Ban điều hành bao gồm:

1. Tiến hành họp Ban để thảo luận những công việc dưới đây trước khi Hiệu trưởng- Trưởng ban kết luận trên cơ sở ý kiến đa số của các thành viên Ban CSVC:

a. Kế hoạch công tác năm, từng tháng của Ban CSVC;

b. Kế hoạch mua sắm, thanh lý tài sản nhà trường có giá trị từ 03 triệu đồng trở lên;

c. Kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng tài sản có giá trị từ 03 triệu đồng trở lên;

d. Kế hoạch đầu tư xây dựng CSVC nhà trường có giá trị từ 05 triệu đồng trở lên;

e. Trước khi đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện các công việc mua sắm, xây mới, sửa chữa CSVC nhà trường.

g. Kế hoạch và các biện pháp để thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của các ban ngành có liên quan đến chức năng quản lý của Ban CSVC;

h. Đề nghị việc bổ sung hoặc thay đổi các thành viên của Ban CSVC;

i. Các quy định trong Quy chế làm việc của Ban CSVC.

2. Đối với các nội dung về mua sắm, thanh lý, sửa chữa CSVC có giá trị dưới mức quy định ở trên, theo chỉ đạo của Trưởng Ban, Phó Ban trực thông báo đến các thành viên. Nếu được đa số nhất trí, Phó ban trực báo cáo Trưởng ban quyết định, sau đó thông báo lại cho các thành viên Ban CSVC biết.

3. Xây dựng kế hoạch, tổ chức và chỉ đạo thực hiện việc mua sắm, thanh lý, tu sửa, xây mới CSVC nhà trường.

Điều 4Phạm vi giải quyết công việc của Trưởng Ban CSVC

1. Trưởng Ban CSVC phụ trách chung công tác của Ban, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhà trường và cấp trên về mọi hoạt động của Ban.

2. Phân công nhiệm vụ cho Phó ban và các thành viên của Ban, theo dõi chung hoạt động các lĩnh vực công tác của Ban .

Điều 5Phạm vi giải quyết công việc của Phó Trưởng Ban

1. Phó Trưởng Ban CSVC được Trưởng ban phân công giúp Trưởng ban  điều hành các hoạt động của Ban, giải quyết công việc của Ban sau khi xin ý kiến của Trưởng ban . 

2. Phó Trưởng ban  có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 

a. Giúp Trưởng ban chỉ đạo, kiểm tra và phối hợp các bộ phận liên quan đến việc mua sắm, thanh lý, sửa chữa, xây dựng CSVC lập dự toán để Ban cho ý kiến trước khi Trưởng ban ra quyết định; 

b. Theo dõi, chỉ đạo những công việc của Ban; 

c. Thay mặt Trưởng ban giải quyết công việc của Ban, thực hiện quyền và trách nhiệm của Trưởng ban khi Trưởng ban uỷ quyền. 

Điều 6Phạm vi giải quyết công việc của các thành viên Ban CSVC

1. Thành viên Ban CSVC có nhiệm vụ tham gia ý kiến, thảo luận và quyết định các nội dung hoạt động của Ban; thực hiện các nhiệm vụ được Trưởng ban phân công. 

2. Tham gia ý kiến trong việc thực hiện các công việc; tham gia thực hiện nhiệm vụ của Ban và trực tiếp quản lý các lĩnh vực theo sự phân công của Trưởng ban. 

3. Tham dự các phiên họp của Ban CSVC, các buổi nghiệm thu CSVC. 

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 7. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

2. Quy chế này áp dụng cho tất cả các thành viên Ban CSVC và phổ biến đến toàn thể CBGV-NV trường THPT Như Xuân.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có những nội dung chưa phù hợp cần bổ sung, sửa đổi, Phó trưởng ban đề xuất trên cơ sở kiến nghị của các thành viên Ban CSVC để Trưởng ban xem xét quyết định./.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Đỗ Thị Phương


VĂN PHÒNG

02373.878.091

(Giờ hành chính)

ĐOÀN TRƯỜNG

0977.908.035

(Đc Lê Khắc Luyện)

BAN GIÁM THỊ

0912.506.535

(Đc Trần Văn Việt)

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

0934.462.111 - 0856.456.286

(Đc Lê Ngọc Trung)

You are here