Sunday, Sep 22nd

Last update09:43:20 SA

Tin nổi bật

Lịch sử hình thành và phát triển Chi bộ Đảng trường THPT Như Xuân

Chi bộ Đảng trường THPT Như Xuân, tiền thân là chi bộ Đảng trường PTTH Như Xuân I (nay là trường...

Sự phát triển về quy mô nhà trường từ khi thành lập trường đến năm học 2014-2015

Những năm mới thành lập trường có 08 lớp với 323 em và 20 thầy cô giáo Năm học 2006 – 2007 trườn...

Những cơ hội, thách thức của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đối với ngành giáo dục

Trước viễn cảnh về sự phát triển của giáo dục trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, giáo...

Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa thông báo tuyển sinh Cao đẳng, Trung cấp năm 2019

- Sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường, Nhà trường sẽ hỗ trợ sinh viên tìm kiếm việc làm tại các c...

Thông tư số 03/2019/TT-BNV

Thông tư số 03/2019/TT-BNV Sửa đổi, bổ sung một số quy định vè tuyển dụng công chức, viên chức, nâng...

Tổ toán

TỔ TOÁN

Tổ Lý - KTCN

Tổ Lý-CN

Tổ Hóa - Sinh

Tổ Hóa - Sinh

 • Lịch sử hình thành và phát triển Chi bộ Đảng trường THPT Như Xuân

  Thứ hai, 05 Tháng 11 2018 10:35
 • Sự phát triển về quy mô nhà trường từ khi thành lập trường đến năm học 2014-2015

  Thứ hai, 05 Tháng 11 2018 18:48
 • Những cơ hội, thách thức của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đối với ngành giáo dục

  Thứ hai, 04 Tháng 3 2019 20:01
 • Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa thông báo tuyển sinh Cao đẳng, Trung cấp năm 2019

  Thứ tư, 24 Tháng 4 2019 21:36
 • Thông báo kết quả Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 - 2020

  Chủ nhật, 16 Tháng 6 2019 10:57
 • Quy tắc quan hệ ứng xử của nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên và học sinh trong trường THPT Như Xuân

  Thứ ba, 28 Tháng 5 2019 17:02
 • Thông tư số 03/2019/TT-BNV

  Thứ tư, 03 Tháng 7 2019 10:15
 • Tổ toán

  Thứ tư, 13 Tháng 3 2019 11:12
 • Tổ Lý - KTCN

  Thứ tư, 13 Tháng 3 2019 11:17
 • Tổ Hóa - Sinh

  Thứ tư, 13 Tháng 3 2019 11:20

Kế hoạch Thi đua Công Đoàn Trường THPT Như Xuân

 

SỞ GD&ĐT THANH HOÁ                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THPT NHƯ XUÂN                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số:  04  /KH-THPT                                                                                   

                                                                               Như xuân, ngày27 tháng 02 năm 2016

KẾ HOẠCH

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA ĐỢT I NĂM 2016

CỦA TRƯỜNG THPT NHƯ XUÂN

Thực hiện thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31/12/2015 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục; Công văn số 183/KH-SGDĐT ngày 05/02/2016 của Sở GD&ĐT về việc ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2016. Để tạo khong khí thi đua, phát huy tinh thần chủ động sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016, trường THPT Như xuân tổ chức phát động phong trào thi đua Đợt I từ ngày 07/03/2016 đến hết ngày 20/05/2016, như sau:

I/MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1.Mục đích:

Nhằm tạo động lực mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2016; xây dựng, nêu gương những điển hình tiên tiến có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua; lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Thông qua phong trào thi đua để rèn luyện, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giáo viên trong việc thực hiện đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục.

Qua tổ chức phong trào thi đua nhằm cũng cố, duy trì kỷ cương, nề nếp, tăng cường sự đoàn kết, hợp tác, phối hợp trao đổi kinh nghiệm giảng dạy và học tập của các tập thể, cá nhân; góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị năm 2016.

2.Yêu cầu:

Tổ chức phát động phong trào thi đua phải sôi nổi, cỗ vũ các tập thể, cá nhân, phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm phấn đấu để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao tại trường học, từng cán bộ, giáo viên.

Việc tổ chức phong trào thi đua phải thực sự là động lực để cán bộ, giáo viên tiếp tục nỗ lực và quyết tâm cao hơn, ra sức rèn luyện gương mẫu về kỷ cương, kỷ luật, tự đổi mới nâng cao năng lực công tác, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Việc tổ chức phong trào thi đua phải thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức và bệnh thành tích; cần xác định rõ biện pháp tổ chức thực hiện, tiêu chí đánh giá thi đua phải bám sát mục tiêu thi đua.

II/CHỦ ĐỀ ĐỢT THI ĐUA:

“Đẩy mạnh đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”

III/ NỘI DUNG THI ĐUA:

1. Đối với tập thể các tổ, cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên :

a/Về tập thể các tổ:

- Thực hiện nghiêm túc hồ sơ nhà trường theo điều lệ trường học; thực hiện đổi mới quản lý và sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục. Hồ sơ tổ đầy đủ được xếp loại tốt trong học kỳ II năm học 2015-2016, các văn bản báo báo đầy đủ, kịp thời, thực hiện việc ra đề đầy đủ, đúng thời gian qui định, không sai sót.

- Tất cả các thành viên được xếp loại từ khá trở lên, trong đó phải có loại xuất sắc ở học kỳ II năm học 2015-2016, đồng thời trong tổ phải có giải trong các cuộc thi cấp tỉnh trở lên cho giáo viên hoặc học sinh.

- Trong tổ có 100% các thành viên tham gia viết SKKN (trừ những trường hợp được miễn do được bảo lưu, hoặc đang nghỉ chế độ BHXH )

b/Về cá nhân giáo viên:

-  Có 2 giờ thao giảng xếp loại giỏi. (Lưu ý  giáo viên thao giảng đạt giỏi tiết 1 đăng ký với tổ thao giảng vòng 2, tổ trưởng báo với BGH để phân công  BGH và một số tổ trưởng đi dự . Nếu giáo viên không  đăng ký thao giảng 2 coi như không đạt giỏi)

- Trước khi thao giảng vòng 2 GV làm bài thi tự luận, đề thi có 2 phần: Phần 1- Thi tìm hiểu về kiến thức liên quan đến giáo dục 2 điểm (tìm hiểu về Luật GD; Thông tư 58; Qui chế thi THPT Quốc gia; Nội qui trường học,…). Phần 2: Thi làm bài về chuyên môn 8 điểm, cấu trúc như đề HSG cấp tỉnh hoặc kỳ thi THPT Quốc gia, tổng thời gian làm bài thi phần chuyên môn là 150 phút. GV đạt 8 điểm trở lên được tiếp tục thao giảng vòng 2.

-Tháng 3, 4 và tháng 5/2016 xếp loại tốt. Tháng 1, 2/2016 xếp loại từ khá trở lên.

- Sử dụng đồ dùng dạy học theo đúng kế hoạch của tổ xây dựng.

-  Các giờ học có tinh thần trách nhiệm quản lý giờ học, học sinh yêu thích môn học không có học sinh vắng học quá 10% số học sinh.

- Đảm bảo giờ công lao động 100% (Trừ những trường hợp đặc biệt). Tham gia đầy đủ các phong trào mà cá nhân đang  sinh hoạt, được các tổ chức đánh giá đạt loại tốt.

- Thực hiện tốt nội qui của tổ, của nhà trường.

- Là giáo viên chủ nhiệm thì lớp phải đạt giải (học tập, nề nếp) trong đợt thi đua.

- Là tổ trưởng, tổ phó ngoài các tiêu chí trên phải có thành viên trong tổ xếp loại các tháng từ khá trở lên. Nếu GV có HS dự thi HSG cấp tỉnh thì phải có giải hoặc tham dự các cuộc thi cấp tỉnh khác cũng phải đạt giải hoặc bản thân GV tham gia các cuộc thi khác đạt giải (VDKTLM; DHTH; HKPĐ; Thi tìm hiểu pháp luật; ATGT; Phòng chống tham nhũng;…)

- Viết SKKN năm học 2015-2016 đạt loại A cấp trường.

Các giáo viên đạt các tiêu chí trên là các giáo viên xuất sắc và được khen thưởng cấp trường trong lần thi đua Đợt I từ ngày 07/03/2016 đến hết ngày 20/05/2016.

c/ Đối với cá nhân là cán bộ quản lý:

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên lĩnh vực được phân công (thông qua đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và đánh giá cán bộ viên chức, cuối năm học)

Có SKKN đạt loại A cấp trường (trừ những trường hợp được miễn do được bảo lưu, hoặc đang nghỉ chế độ BHXH ), đảm bảo ngày công lao động. Không nghỉ việc vô lý do.

d/Đối với nhân viên trong biên chế:

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên lĩnh vực được phân công. Không để xảy ra sai sót chuyên môn, đảm bảo ngày công lao động, không nghỉ việc vô lý do.

e/Đối với nhân viên hợp đồng:

Hiệu trưởng căn cứ trên kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao, sau khi đã tham khảo ý kiến dân chủ từ các bộ phận, các tổ chức để quyết định.

2.Đối với tập thể, cá nhân học sinh

Thực hiện phong trào thi đua hai tốt các lớp nỗ lực học tập và rèn luyện để đạt thành tích cao trong học tập. Các lớp phải có nhiều giờ học tốt, có nhiều điểm tốt, không có học sinh bỏ học vô lý do.

(Các tiêu chí về học tập, nề nếp và phần thưởng của tập thể và cá nhân học sinh Đoàn trường sẽ xây dựng cụ thể trong kế  hoạch của Đoàn trường, nhưng phải bám vào qui chế  được Hội nghị CBCC-VC năm học 2015-2016 đã thống nhất).

IV/NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ ĐÁNH GIÁ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG:

1.Căn cứ đánh giá xếp loại thi đua:

a/Đối với tập thể:

Kết quả xếp loại từng tháng, kết quả xếp loại các cá nhân dựa trên các nhiệm vụ của tổ, nhóm chuyên môn, của các lớp.

b/Đối với cá nhân:

Thành tích cụ thể đạt theo tiêu chí hoặc vượt tiêu chí của các cá nhân cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh.

2.Khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua:

Các tập thể và cá nhân đạt các tiêu chí trên được khen thưởng: Công nhận đạt loại xuất sắc cấp trường trong đợt thi đua.

Ngoài ra, các tập thể, cá nhân đạt xuất sắc trong đợt thi đua lần này là những căn cứ để hội đồng thi đua khen thưởng đề xuất các mức khen thưởng từ cấp tỉnh trở lên của năm học. Ngoài những tiêu chí trên hội đồng thi đua khen thưởng căn cứ thành tích cụ thể mang tính đột phá để xem xét trong đề xuất khen thưởng.

3.Mức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân:

a/Tập thể các tổ: 500.000 đồng/ tổ

b/Cá nhân là cán bộ quản lý, GV, NV: 300.000 đồng / cá nhân

c/ Tập thể học sinh300.000 đồng /tập thể

d/Cá nhân học sinh: 100.000 đồng / Học sinh

V/TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1.Thời gian đánh giá: Đợt I từ ngày 07/03/2016 đến hết ngày 20/05/2016

(Đợt II sẽ có Kế hoạch riêng)

2.Phân công phụ trách:

a/Tập thể các tổ: Các đồng chí trong BGH trên lĩnh vực được phân công nhiệm vụ để đánh giá. Hội đồng thi đua khen thưởng, Công đoàn và Đoàn TN.

b/Cá nhân cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên: Tất cả các đồng chí cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Hội đồng thi đua khen thưởng và Công đoàn.

c/ Tập thể học sinh: Ban giám thị, Ban nề nếp, Đoàn trường, Hội đồng thi đua khen thưởng.

d/Cá nhân học sinh: Ban giám thị, Ban nề nếp, Đoàn trường, Hội đồng thi đua khen thưởng.

Các giải thưởng cho các nhân, tập thể giáo viên và học sinh được trao trước trường trong buổi tổng kết phong trào thi đua của đợt tổng kết năm học 2015-2016.

Kế hoạch này được thông qua chi bộ, ban giám hiệu và được triển khai qua các tổ trưởng đến tất cảc các thành viên trong trường. Bắt đầu phát động thi đua Đợt I từ ngày 07/03/2016 đến hết ngày 20/05/2016.

Nguồn kinh phí khen thưởng được trích từ ngân sách chi cho sự nghiệp giáo dục của nhà trường.

Nơi nhận: T/M BAN THI ĐUA

-Sở GD&ĐT;                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

-Chi bộ;

-BGH;

-TTCM;

-Công đoàn; ĐTN;

-Kế toán;

-Lưu VT.                            

                                                                                                                            Đỗ Thị Phương

 

 

Thực hiện thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31/12/2015 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục; Công văn số 183/KH-SGDĐT ngày 05/02/2016 của Sở GD&ĐT về việc ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2016. Để tạo khong khí thi đua, phát huy tinh thần chủ động sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016, trường THPT Như xuân tổ chức phát động phong trào thi đua Đợt I từ ngày 07/03/2016 đến hết ngày 20/05/2016, như sau:

VĂN PHÒNG

02373.878.091

(Giờ hành chính)

ĐOÀN TRƯỜNG

0977.908.035

(Đc Lê Khắc Luyện)

BAN GIÁM THỊ

0912.506.535

(Đc Trần Văn Việt)

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

0934.462.111 - 0856.456.286

(Đc Lê Ngọc Trung)

You are here