Thursday, Feb 20th

Last update09:11:05 SA

Tin nổi bật

Kết quả thi HSG Tỉnh Thanh Hóa năm học 2018 - 2019

Sở GD&ĐT Thanh Hóa vừa công bố kết quả Kỳ thi chọn Học sinh giỏi tỉnh năm học 2018 – 2019 cấp...

Trường THPT Như Xuân: Thư ngỏ

THƯ NGỎ Kính gửi: Các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường THPT Như Xuân - Tỉ...

Sự phát triển về quy mô nhà trường từ khi thành lập trường đến năm học 2014-2015

Những năm mới thành lập trường có 08 lớp với 323 em và 20 thầy cô giáo Năm học 2006 – 2007 trườn...

Trường THPT Như Xuân tọa đàm kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

Trong không khí ấm cúng của buổi tọa đàm, các thầy cô giáo đã ôn lại truyền thống của ngày nhà giáo...

Những cơ hội, thách thức của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đối với ngành giáo dục

Trước viễn cảnh về sự phát triển của giáo dục trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, giáo...

Hoạt động kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (Sáng ngày 19/11/2018)

Hòa chung với không khí tưng bừng của cả nước đang chào đón ngày lễ trọng đại của các Thầy Cô giáo....

THPT Như Xuân: Tuyên dương học sinh đạt thủ khoa kì thi vào lớp 10

Sáng ngày 5 tháng 9 năm 2019, trong không khí long trọng, náo nức của buổi lễ khai giảng, trường...

Trường THPT Như Xuân tổ chức lễ Tổng kết năm học 2018 – 2019, tri ân và trưởng thành của học sinh lớp 12

Được sự nhất trí của Chi bộ, ngày 25/05/2019 trường THPT Như Xuân long trọng tổ chức Lễ tổng kết năm...

 • Kết quả thi HSG Tỉnh Thanh Hóa năm học 2018 - 2019

  Thứ bảy, 30 Tháng 3 2019 08:46
 • Bộ Giáo dục Công bố đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019

  Thứ sáu, 07 Tháng 12 2018 19:08
 • Trường THPT Như Xuân: Thư ngỏ

  Thứ năm, 03 Tháng 10 2019 15:23
 • Sự phát triển về quy mô nhà trường từ khi thành lập trường đến năm học 2014-2015

  Thứ hai, 05 Tháng 11 2018 18:48
 • Trường THPT Như Xuân tọa đàm kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

  Thứ bảy, 24 Tháng 11 2018 10:18
 • Những cơ hội, thách thức của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đối với ngành giáo dục

  Thứ hai, 04 Tháng 3 2019 20:01
 • Hoạt động kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (Sáng ngày 19/11/2018)

  Thứ ba, 20 Tháng 11 2018 09:17
 • Thông báo kết quả Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 - 2020

  Chủ nhật, 16 Tháng 6 2019 10:57
 • THPT Như Xuân: Tuyên dương học sinh đạt thủ khoa kì thi vào lớp 10

  Thứ ba, 17 Tháng 9 2019 15:51
 • Trường THPT Như Xuân tổ chức lễ Tổng kết năm học 2018 – 2019, tri ân và trưởng thành của học sinh lớp 12

  Chủ nhật, 26 Tháng 5 2019 08:51

Trường Như Xuân dấu yêu, thơ Lê Hồng, nhạc Minh Xuân

Trường THPT Như Xuân: Báo cáo quy chế dân chủ ở cơ sở năm học 2017-2018

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM

         TRƯỜNG THPT NHƯ XUÂN                                              Độc lập –Tự do- Hạnh phúc

Số : 02/BC-THPT Như Xuân ngày 21 tháng 9 năm 2018 

BÁO CÁO
Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm học 2017-2018 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm học 2018- 2019

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:

1. Nhận thức rõ việc thực hiện quy chế dân chủ trong sinh hoạt của cơ quan là nhiệm vụ rất quan trọng, Ban Giám hiệu, công đoàn trường THPT Xuân đặc biệt quan tâm đã thường xuyên chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tiếp tục quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên các văn bản của Đảng, Nhà nước cụ thể: Chỉ thị 30-CT/TWngày 18/02/1998của Bộ Chính trị, và Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 9/1/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Trên cơ sở các văn bản của Trung ương và của ngành trường THPT Xuân đã ban hành Quyết định số 49/QĐ-THPTNX ngày 17/09/2017 về ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường . Đồng thời gắn với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở với việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình thực hiện theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định. Qua đó cán bộ, giáo viên,đảng viên trong cơ quan đã phát huy quyền làm chủ, nêu cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham ô, lãng phí, quan liêu trong cơ quan.

Trường THPT Như Xuân đã tổ chức tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan vào Hội nghị cán bộ công chức hàng năm.

II. KẾT QUẢ THỰC QUY CHẾ DÂN CHỦ TẠI CƠ QUAN:

1. Trách nhiệm của người đứng đầu và việc thực của cán bộ công chức trong cơ quan:

Cấp ủy, Ban Giám hiệu, Công đoàn ngành luôn đoàn kết, nhất trí, tập trung dân chủ, chỉ đạo thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao: Tổ chức giao ban hàng tuần trong giám hiệu với các đấu ngành, giao ban hàng tuần với giáo viên chủ nhiệm; quan tâm lãnh đạo công tác chuyên môn, lãnh đạo các đoàn thể thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy của nhà trường. Thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện quy hoạch cán bộ, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ đảm bảo đúng quy trình, quy định; tổ chức thực hiện những nội dung trong quy chế dân chủ của trường đã được quy định.

- Những chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm thực hiện dân chủ của cán bộ, đảng viên về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở: Nhờ sự chỉ đạo sát sao của chi bộ, Ban giám hiệu, Công đoàn ngành về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở nên mỗi cán bộ, giáo viên, đảng viên trong nhà trường đã phát huy quyền làm chủ, nêu cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham ô, lãng phí, quan liêu trong cơ quan.

Nhà trường luôn coi trọng thực hiện quy chế dân chủ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường đó là dạy và học.Hàng năm nhà trường ban hành Quy chế làm việc, quy định chi tiêu nội bộ, quy chế văn hóa công sở, quy chế xét thi đua khen thưởng, kỷ luật. Định kỳ rà soát, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với quy định mới và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị. Thủ trưởng các đơn vị đều thực hiện tốt quy chế làm việc, thể hiện như: Việc duy trì chế độ giao ban định kỳ vào sáng thứ 2, thứ bảy hàng tuần; thực hiện tốt việc công khai các nội dung công chức được biết như: Việc tuyển dụng, nâng bậc lương, nâng ngạch, và đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, đánh giá phân loại, khen thưởng, kỷ luật; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức.

Cấp ủy, Ban giám hiệu luôn lắng nghe ý kiến kiến nghị, nguyện vọng của cán bộ, công chức để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Có phân công Lãnh đạo nhà trường tiếp công dân theo quy định..

- Ngay đầu năm học nhà trường đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức được tổ chức vào ngày 21 tháng 9 năm 2018. Trong hội nghị,Hiệu trưởng chủ trì, phối hợp với Công đoàn tổ chức. Thành phần dự hội nghị bao gồm toàn thể hoặc đại biểu cán bộ,giáo viên,công nhân viên nhà trường. Nội dung thông qua Kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trước đó và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác hàng năm; thảo luận, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm tới của cơ quan, đơn vị; Lãnh đạo nhà trường lắng nghe ý kiến đóng góp, phê bình của cán bộ, công chức, viên chức; giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức; Thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan; phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua giữa Hiệu trưởng, đơn vị với tổ chức công đoàn; Bàn các biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của cán bộ, giáo viên và công nhân viên trong cơ quan, đơn vị; Ban Thanh tra nhân dân của cơ quan, đơn vị báo cáo công tác; bầu Ban Thanh tra nhân dân theo quy định của pháp luật .

- Đánh giá rõ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân: Với vai trò kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ công tác hàng năm của cơ quan bằng phương thức tiếp nhận các ý kiến phản ánh của cán bộ, công nhân, viên chức, thu thập các thông tin, tài liệu để xem xét, theo dõi cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tại cơ sở, hoạt động của Thanh tra nhân dân tại nhà trường góp phần phát huy quyền làm chủ của mỗi cán bộ, giáo viên và công nhân viên, đảm bảo dân chủ ở cơ quan. Ban thanh tra nhân dân của nhà trường thường xuyên được củng cố và hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ của mình.

- Căn cứ các hướng dẫn của ngành nhà trường đã xây dựng quy định đánh giá phân xếp loại CBCC,VC. Thành lập hội đồng và đánh giá cán bộ công chức, viên chức, lấy hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu để đánh giá viên chức và người lao động.

2. Đánh giá việc thực hiện dân chủ trong quan hệ giải quyết công việc.

Trong năm học qua nhà trường đã làm tốt công tác thực hiện dân chủ trong quan hệ giải quyết công việc với các tổ chức, cá nhân, với công dân và với cán bộ, giáo viên , nhân viên và học sinh của nhà trường.

- Làm tốt công tác công khai cho công chức, viên chức biết bằng nhiều hình thức như: Niêm yết tại bảng tin; thông báo tại Hội nghị công chức của nhà trường; thông báo bằng văn bản gửi toàn thể cán bộ, giáo viên; thông báo cho các tổ trưởng trưởng chuyên môn và yêu cầu họ thông báo đến giáo viên, đăng trên mail của các tổ về các vấn đề:

+ Chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến công việc của nhà trường;

+ Kế hoạch công tác hàng năm, hàng quý, hàng tháng, hàng tuần của trường;

+ Kinh phí hoạt động hàng năm, bao gồm các nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn tài chính khác; quyết toán kinh phí hàng năm của cơ quan, đơn vị; tài sản, trang thiết bị của cơ quan, đơn vị.

+ Tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, biệt phái, chấm dứt hợp đồng làm việc của viên chức, giải quyết chế độ, nâng bậc lương, nâng ngạch, đánh giá, xếp loại công chức, viên chức; khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối với công chức, viên chức

+ Kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ nhà trường

+ Các nội quy, quy chế của nhà trường

+ Kết quả tiếp thu ý kiến của giáo viên về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Hiệu trưởng đưa ra lấy ý kiến cán bộ,giáo viên và công nhân viên.

+ Văn bản chỉ đạo, điều hành của cơ quan quản lý cấp trên liên quan đến công việc của nhà trường .

- Nhà trường đã xây dựng quy định về nội quy cơ quan để quy định rõ trách nhiệm những điều cán bộ ,giáo viên được làm và không được làm để làm căn cứ đánh giá, kiểm tra cán bộ gióa viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và giải quyết công việc liên quan.

- Công tác tiếp dân được ban giám hiệu trực thường xuyên theo quy định. Tuy nhiên năm 2017- 2018 . Không có lượt công dân nào đến phản ánh, kiến nghị, tố cáo, khiếu nại,

III. PHƯƠNG HƯỚNG,NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NĂM HỌC 2018-2019

 1. Tiếp tục tổ chức, quán triệt đấy đủ các chủ trương,chính sách,pháp luật của Nhà nước và thực hiện QCDCCS đến từng cán bộ,giáo viên nhân viên trong nhà trường,
 2. Duy trì tốt mối quan hệ với cấp ủy ,chính quyền huyện Như Xuân
 3. Phát huy quyền làm chủ của cán bộ,giáo viên,công nhân viên trong nhà trường bàng việc tổ chức tham gia đóng góp ý kiến.
 4. Tăng cường theo dõi ,giám sát tổ chức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của các tổ chuyên môn,các tổ chức, đoàn thể, các bộ phận trong nhà trường.
 5. Đánh giá , tổng kết có biểu dương,khen thưởng đối với tập thể ,cá nhân thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, kịp thời xử lý những trường hợp không thực hiện dân chủ, vi phạm kỷ cương, gây mất đoàn kết, chia rẽ nội bộ.

Thay mặt Ban XDQCDC

Trưởng ban

(Đã ký)

Đỗ Thị Phương

VĂN PHÒNG

02373.878.091

(Giờ hành chính)

ĐOÀN TRƯỜNG

0977.908.035

(Đc Lê Khắc Luyện)

BAN GIÁM THỊ

0912.506.535

(Đc Trần Văn Việt)

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

0934.462.111 - 0856.456.286

(Đc Lê Ngọc Trung)

You are here