Số: 3923/UBND-VXV/v báo cáo nhu cầu đào tạo giáo viên năm 2021 của tỉnh Thanh Hoá.

Thứ năm - 15/04/2021 10:46 1.817 0
 
             ỦY BAN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               TỈNH THANH HÓA                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
              Số: 3923/UBND-VX               Thanh Hóa, ngày 29 tháng 03 năm 2021
V/v báo cáo nhu cầu đào tạo giáo viên năm 2021 của tỉnh Thanh Hoá.
 
Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
Thực hiện Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm; trên cơ sở đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 674/SGDĐT-QLĐT&GDTX ngày 19/3/2021 (kèm theo ý kiến của Sở Nội vụ tại Công văn số 559/SNV-TCCB ngày 15/3/2021), UBND tỉnh Thanh Hóa báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau: 
1. Hiện trạng quy mô về số học sinh, số lớp và số lượng giáo viên nghỉ hưu của năm học 2024 - 2025 (đối với cấp học mầm non) và năm học 2025 - 2026 (đối với cấp học mầm non và phổ thông)
  • Năm học 2024 - 2025: Số học sinh cấp học mầm non có khoảng 231.263 học sinh, với khoảng 9.399 lớp (nhóm lớp); số giáo viên mầm non nghỉ hưu là 250 người.
  • Năm học 2025 - 2026: 
+ Tổng số học sinh khoảng 1.094.816 học sinh, trong đó: bậc học mầm non 234.717 học sinh, bậc tiểu học 501.594 học sinh, bậc THCS 245.155 học sinh, bậc THPT 113.350 học sinh;  
+ Tổng số lớp học khoảng 19.520 lớp (nhóm lớp), trong đó: bậc học mầm non 11.124 lớp (nhóm lớp), bậc tiểu học 6.135 lớp, bậc THPT 2.698 lớp;
+ Tổng số giáo viên nghỉ hưu 1.299 người, trong đó: bậc học mầm non 294 người, bậc tiểu  học 599 người, bậc THCS 390 người, bậc THPT 16 người.
2. Nhu cầu đào tạo giáo viên năm 2021 để đáp ứng nhu cầu sử dụng cho năm học 2024 - 2025 (đối với cấp học mầm non) và 2025 - 2026 (đối với cấp học mầm non và phổ thông)
  • Tổng nhu cầu đào tạo giáo viên mầm non có trình độ Cao đẳng năm 2021 là 599 người.
  • Tổng nhu cầu đào tạo giáo viên có trình độ Đại học năm 2021 là 5.139 người, trong đó: giáo viên mầm non 905 người, giáo viên tiểu học 2.431 người, giáo viên THCS 1.674 người, giáo viên THPT 159 người.
(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).
Trên đây là báo cáo nhu cầu đào tạo giáo viên năm 2021, UBND tỉnh Thanh Hóa kính báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Nội vụ;
- Lưu: VT, VX
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đầu Thanh Tùng
 
 
 
 

PHỤ LỤC

Thống kê nhu cầu đào tạo giáo viên theo cấp học và ngành học năm 2021  (Kèm theo Công văn số              /UBND-VX ngày        /        /2021  của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)
 
TT  Cấp/ngành học Nhu cầu đào tạo giáo viên trình độ
cao đẳng năm 2021 để đáp ứng nhu
cầu sử dụng cho năm học 2024-2025
Nhu cầu đào tạo giáo viên trình độ đại học năm 2021 để đáp ứng nhu
cầu sử dụng cho năm học 2025-2026
1 Giáo viên Mầm non 599 905
2 Giáo viên cấp Tiểu học 0 2.431
2.1 Sư phạm Tiểu học 0 1.886
2.2 Giáo dục Thể chất 0 77
2.2 Sư phạm Tin học 0 137
2.3 Sư phạm Âm nhạc 0 54
2.4 Sư phạm Mỹ thuật 0 72
2.5 Sư phạm Tiếng H'mong 0 14
2.6 Sư phạm Tiếng Anh 0 111
2.7 Sư phạm KHTN 0 40
2.8 Sư phạm Lịch sử-Địa lý 0 40
3 Giáo viên cấp THCS 0 1.644
3.1 Giáo dục công dân 0 54
3.2 Giáo dục Chính trị 0 10
3.3 Giáo dục thể chất 0 123
3.4 Giáo dục QP-AN 0 5
3.5 Sư phạm Toán  0 174
3.6 Sư phạm Tin học 0 197
3.7 Sư phạm Vật lý 0 77
3.8 Sư phạm Hóa học 0 75
3.9 Sư phạm Sinh học 0 103
3.10 Sư phạm Kỹ thuật CN 0 67
3.11 Sư phạm Kỹ thuật NN 0 42
3.12 Sư phạm Ngữ văn 0 146
3.13 Sư phạm Lịch sử 0 47
3.14 Sư phạm Địa lý 0 53
3.15 Sư phạm Âm nhạc 0 61
3.16 Sư phạm Mỹ thuật 0 68
3.17 Sư phạm Tiếng Anh 0 170
 
TT  Cấp/ngành học Nhu cầu đào tạo giáo viên trình độ
cao đẳng năm 2021 để đáp ứng nhu
cầu sử dụng cho năm học 2024-2025
Nhu cầu đào tạo giáo viên trình độ đại học năm 2021 để đáp ứng nhu
cầu sử dụng cho năm học 2025-2026
3.18 Sư phạm Công nghệ 0 48
3.19 Sư phạm KHTN 0 51
3.20 Sư phạm Lịch sử - Địa lý 0 72
3.21 Huấn luyện thể thao 0 1
4 Giáo viên cấp THPT 0 159
4.1 Giáo dục Công dân 0 5
4.2 Giáo dục Thể chất 0 11
4.3 Giáo dục QP-AN 0 5
4.4 Sư phạm Toán 0 27
4.5 Sư phạm Tin học 0 7
4.6 Sư phạm Vật lý 0 18
4.7 Sư phạm Hóa học 0 16
4.8 Sư phạm Sinh học 0 11
4.9 Sư phạm Kỹ thuật CN 0 4
4.10 Sư phạm Kỹ thuật NN 0 3
4.11 Sư phạm Ngữ văn 0 22
4.12 Sư phạm Lịch sử 0 8
4.13 Sư phạm Địa lý 0 8
4.14 Sư phạm Tiếng Anh 0 14
4.15 Sư phạm Công nghệ 0 0
  TỔNG 599 5.139
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Văn bản chỉ đạo điều hành
Dịch vụ công trực tuyến
Thủ tục hành chính
Trả lời cử chi
Thăm dò ý kiến

Cho biết mức độ hài lòng của bạn đối với Trang thông tin điện tử trường THPT Như Xuân

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay1,930
  • Tháng hiện tại32,492
  • Tổng lượt truy cập10,996,610
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây