Số:   450/SGDĐT- CTTT   V/v tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thứ tư - 03/03/2021 22:41 487 0
  UBND TỈNH THANH HÓA
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 450/SGDĐT- CTTT V/v tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thanh Hóa, ngày 01  tháng  03 năm 2021
 
Kính gửi: 
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố;
 • Các đơn vị trực thuộc Sở.
            Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thông tin, tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và Công văn số 223/STP-PBGDPL ngày 22/02/2021 của Sở Tư pháp về việc hướng dẫn tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; nhằm kịp thời tuyên truyền, phổ biến sâu rộng cuộc bầu cử tới cán bộ, công chức, viên chức và nhà giáo trong toàn ngành về ý nghĩa và tầm quan trọng của Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, tạo bầu không khí sôi nổi và phấn khởi trong toàn dân hướng tới Cuộc bầu cử tổ chức vào ngày chủ nhật 23/5/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo và các đơn vị trực thuộc triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bầu cử như sau:                                                         
1. Tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo và người lao động trong toàn ngành các quy định của pháp luật, như: Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội năm 2015 (bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14),
Luật Tổ chức chính quyền địa phương (bổ sung một số điều theo Luật số 47/2019/QH14), Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ về “Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”, trong đó tập trung tuyên truyền vị trí, vai trò của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quyền bầu cử và ứng cử của công dân; số lượng, cơ cấu đại biểu (độ tuổi, vùng miền, thành phần...); việc thẩm định hồ sơ, danh sách, lý lịch của người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri… Chú trọng giới thiệu những điểm mới của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
3. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được thực hiện thông qua các hình thức, biện pháp phong phú, thiết thực, linh hoạt, phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị như: 
 
 • Đăng tải toàn văn Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các văn bản hướng dẫn thi hành, các văn bản có liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân trên Cổng Thông tin điện tử/Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; 
 • Tổ chức tập huấn, quán triệt mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và quán triệt, phổ biến rộng rãi nội dung và tinh thần của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cho cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo và người lao động thuộc phạm vi quản lý bằng hình thức phù hợp; - Tăng cường các hoạt động thông tin, truyền thông, tọa đàm, giao lưu, ...; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, mạng internet trong việc đăng tải và cập nhật các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, các tin tức thời sự phản ánh về cuộc bầu cử trên toàn quốc;
 • Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, cổ động trực quan qua hệ thống áp phích, pa-nô, băng rôn, cờ, phướn tại các cơ quan, đơn vị.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các phòng Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:                                                                     KT.GIÁM ĐỐC
 • Như trên;                                                            PHÓ GIÁM ĐỐC
 • UBND tỉnh (Để b/c);                                                           
 • Giám đốc (để b/c); 
 • Sở Tư pháp (Để b/c); 
 • Giám đốc và các Phó Giám đốc;                                             Nguyễn Văn Dĩnh
 • Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ cơ quan Sở;               
 • Lưu: VT, CTTT.                                                                                

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Văn bản chỉ đạo điều hành
Dịch vụ công trực tuyến
Thủ tục hành chính
Trả lời cử chi
Thăm dò ý kiến

Cho biết mức độ hài lòng của bạn đối với Trang thông tin điện tử trường THPT Như Xuân

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập5
 • Hôm nay1,930
 • Tháng hiện tại32,491
 • Tổng lượt truy cập10,996,609
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây