Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020; Phương hướng, mục tiêu và các giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ hai - 04/05/2020 20:28 7.593 0
ĐẢNG BỘ HUYỆN NHƯ XUÂN

CHI BỘ TRƯỜNG THPT NHƯ XUÂN

*

Số:   -BC/CB

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

Như Xuân, ngày 30tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020; Phương hướng, mục tiêu và các giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025
(Báo cáo của Ban Chi ủy Chi bộ khóa XVI, trình Đại hội Chi bộ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025)
-----

Phần thứ nhất:

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾTĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN THỨ XVI,NHIỆM KỲ 2015-2020

           Chi bộ nhà trường triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộlần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020trong điều kiện có những thuận lợi đó là: việc ban hành Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ngày 4/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa xây dựng “Đề án nâng cao chất lượng giáo dục miền núi tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013-2020”,được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và kịp thời của Huyện ủy Như Xuân và Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa
          Tuy nhiên còn có một số khó khăn đó là trường ở trên địa bàn huyện miền núi rộng, nhiều em phải đi học xa, sự quan tâm của phụ huynh chưa đồng đều, đội ngũ giáo viên nhà trường còn thiếu.
          Với sự nỗ lực, cố gắngcủa đảng viên, giáo viên, nhân viên nhà trường đãvượt qua mọi khó khăn thách thức đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
A. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
          I. LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC HIỆU QUẢ
  1. Công tác dạy và học
1. 1. Công tác xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục phù hợp
Căn cứ vào chỉ tiêu phát triển giáo dục của Ủy ban nhân dân tỉnh, hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, kế hoạch phát triển của huyện và đặc điểm tình hình nhà trường, Chi bộ đã lãnh đạoxây dựng các kế hoạch phát triển giáo dục nhà trường, chi bộ lãnh đạo xây dựng kế hoạch tuyển sinh nhà trường luôn đạt chỉ tiêu, trung bình lớp 10 tuyển sinhđạt 11 lớp/năm từ năm 2015 đến năm 2017, từ năm 2017 sau khi chia tách trường đến nay số lớp 10 hằng năm luôn ổn định 8 lớp/năm, đạt 70% số học sinh lớp 9 trong vùng tuyển sinh. Tổng số lớp của toàn trường sau khi chia tách trường luôn ổn định 24 lớp/năm, đạt quy mô trường hạng I.
  1. 2. Chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực
Về học lực: Giỏi: 3,71%, Khá: 45,29%, TB: 49,75%; Yếu: 1,25%. Trong đó tỷ lệ học sinh giỏibình quân đạt3,71%, vượt chỉ tiêu Đại hội XVI đề ra 0,71%.
Về hạnh kiểm: Tỉ lệ khá, tốt trung bình mỗi năm 96,6%, vượt chỉ tiêu đề ra 1,6%.
Số giải học sinh giỏi cấp tỉnh (Văn hóa, Thể dục, Quốc phòng, Casio và Khoa học kỹ thuật) trungbình hằng năm là 20,6/giải cao hơn nhiệm kỳ trước 0,4 giải, đặc biệt có 3 giải Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh (1 giải Nhì và 2 Khuyến khích, nhiệm kỳ trước chưa có giải nào). Tuy nhiên chưa đạt chỉ tiêu đề ra (tổng giải là 25).
Tỷ lệ đậu tốt nghiệp lớp 12 bình quân đạt 93,96% vượt chỉ tiêu đề ra 2,96%. Tỷ lệ đậu đại học, cao đẳng bình quân đạt 36,8%/năm,cao hơn nhiệm kỳ trước 7,7%, vượt chỉ tiêu đề ra. Trong 5 năm vừa qua, có 4 học sinh đạt 27 điểm trở lên/tổ hợp 3 môn thi đại học, nhiệm kỳ trước chưa có học sinh nào và chưa đề ra chỉ tiêu phấn đấu. Có một học sinh vào chung kết cuộc thi Âm vang xứ Thanh, nhiệm kỳ trước học sinh chỉ vào đến vòng thi Quý.
1. 3. Công tác xây dựng đội ngũ ngày càng vững mạnh
 Chi bộ luôn quan tâm công tác xây dựng đội ngũ, số lượng cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường hiện nay là 54 người trong đó có 43 đảng viên chiếm 79,62%, so với đầu nhiệm kỳ tăng 10 đảng viên, có 8 thạc sỹ đạt 14,8% cao hơn nhiệm kỳ trước 3,8%.
Về nâng cao chất lượng đội ngũ: 100% giáo viên tự học tự bồi dưỡng theo kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của nhà trường, 100% cán bộ giáo viên của nhà trường đều được bồi dưỡng về tin hoc. Trong nhiệm kỳ, nhà trường đã cho 04cán bộ giáo viên đi học thạc sỹ, có 05 cán bộ giáo viên đi học trung cấp chính trị, có 06 cán bộ, giáo viênhọc bồi dưỡng cán bộ quản lý,cao hơn nhiệm kỳ trước 50% ,
 Kết quả hoạt động giảng dạy của giáo viên có nhiều tiến bộ: hằng năm, 100% cán bộ giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong đó có 56,8% cán bộ giáo viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vượt chỉ tiêu đề ra 26,8%. Nhiệm kỳ vừa qua, có thêm 6 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh, nâng số giáo viên giỏi cấp tỉnh lên là 10 giáo viên, vượt chỉ tiêu 3 giáo viên, có 56 sáng kiến kinh nghiệm, vượt chỉ tiêu (36 sáng kiến kinh nghiệm).
          1. 4. Công tác quản lý giáo dục chặt chẽ
          Chi bộ đã lãnh đạo việc tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học; định hướng nghề nghiệp và phân luồng trong giáo dục phổ thông. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học, sinh hoạt chuyên môn theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học. Lãnh đạonhà trường tổ chức hội nghị đầu các năm, xác địnhcác chỉ tiêu và các biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học tập trung vào vấn đề thực hiện quy chế chuyên môn.
Chi bộ lãnh đạo thực hiện tốt việc kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên và học sinh hằng năm một cách công bằng và chính xác, chống bệnh thành tích.
          Kết quả nhà trường đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc trong các năm học, được cấp trên khen. Thành tích tiêu biểu của nhà trường hai lần được nhận Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa năm 2017 và năm 2019, đặc biệt năm 2017 nhà trường đã đượcSở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đánh giá ngoài, công nhận trường đạt cấp độ 3 và Ủy ban Nhândân tỉnh Thanh Hóa công nhận trường THPT Như Xuân đạt Chuẩn quốc gia, sớm 3 năm so với dự kiến.
1. 5. Công tác xã hội hóa và xây dựng cơ sở vật chất có nhiều nét nổi bật
           Phong trào xã hội hóa giáo dục trong những năm qua có nhiều chuyển biến, đạt hiệu quả thiết thực. Nhà trường thường xuyên giữ mối liên hệ với phụ huynhthông qua các cuộc họp, thông qua sổ liên lạc điện tử. Vì vậy, trongnhiệm kỳ qua, phần lớn học sinh đều chăm ngoan, không có học sinh vi phạm pháp luật và vi phạm nề nếp nghiêm trọng.
          Nhà trường tranh thủ sự quan tâm, giúp đỡ của huyện Như Xuân, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa và Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa để đầu tư xây dựng các hạng mục cơ bản để xây dựng trường Chuẩn quốc gia như nhà tập đa năng, cổng trường, tường rào,thiết bị phòng bộ môn.
  Trong nhiệm kỳ qua, đã xây dựng được thêm nhiều hạng mục cơ sở vật chất như: nhà bảo vệ, lát gạch sân trường,làm công trình vệ sinh,hệ thống thoát nước, làm sân tập thể dục, làm sân khấu, bồn hoa, sửa chữa các phòng lớp học, nhà thư viện, làm phòng truyền thống, làm nhà xe, mua sắm bàn ghế, mua sắm thiết bị của hai phòng học bộ môn và các trang thiết bị dạy họckhác như máy tính, trường hiện có 50 máy tính đang hoạt động,19 máy chiếu đa năng/tổng số 24 lớp, tất cả các phòng học có loa để học ngoại ngữ, mỗi giáo viên ngoại ngữ đều được trang bị đài cat-xetđể phục vụ dạy học; có 16 camera an ninh để thuận tiện cho việc quản lý trật tự an toàn trường học. Nơi ở và làm việc của cán bộ, giáo viên từng bước được cải thiện rõ rệt, tất cả các phòng làm việc tại nhà hiệu bộ đều được lắp điều hòa. Khuôn viên nhà trường ngăn nắp, gọn gàng, xanh-sạch-đẹp.
Số tiền xã hội hóa trong 5 năm vừa qua nhà trường đã huy động được hơn 1,1 tỷ đồng để xây dựng cơ sở vật chất và làm công tác khuyến học(vượt so với nhiệm kỳ trước 810 triệu đồng). Nhà trường đã hoàn thành các hạng mục của trường Chuẩn quốc gia.
          2. Công tác tham mưuvà phối hợp có hiệu quả
Chi bộ nhà trường đã tham mưu cho Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, cho cấp ủy chính quyền địa phương trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục học sinh khối trung học phổ thông, tham mưu trong việc xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục của huyện, kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục miền núi, kế hoạch của việc tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Nhà trường đã phối hợp với các cơ quan, ban ngành trong huyệnđể phục vụ công tác dạy học và giáo dục học sinh, phối hợp với thị trấn Yên Cát, với trường Tiểu học thị trấn Yên Cát, với Trung tâm Văn hóa huyện Như Xuân trong việc giữ gìn vệ sinh đường phố, đặc biệt nhà trường phối hợp cùng Công an Thị trấn, Công an Huyện tuyên truyền thường xuyên, liên tục về các vấn đề an toàn giao thông, các tệ nạn xã hội, tổ chức hoạt động ngoại khoá về tuyên truyền pháp luật, thi tìm hiểu pháp luật cho học sinh và giáo viên…Vì vậy, hiện tượng vi phạm tệ nạn xã hội trong học sinh được ngăn chặn, tỷ lệ học sinh cá biệt giảm hẳn.

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHI BỘ, CƠ QUAN VÀ CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ ĐƯỢC CHÚ TRỌNG
1. Công tác giáo dục đạo đức, chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Chi bộ
1. 1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được thực hiện thường xuyên
Chi bộ quán triệt, triển khai nghiêm túc và kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên, giáo viên.
Chi bộ có 100% cán bộ giáo viên tham học tập nghiên cứu các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nắm bắt những diễn biến về tình hình trong nước, thế giới qua từng giai đoạn, từng thời kỳ. Nhìn chung, cán bộ giáo viên, đảng viên tư tưởng vững vàng, kiên định, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, vào Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vào sự nghiệp cách mạng do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Tất cả đảng viên trong Chi bộ có ý thức tổ chức kỷ luật cao, lối sống lạnh mạnh, phong cách giản dị, tinh thần phê bình và tự phê bình thẳng thắn, ý thức xây dựng khốiđoàn kết nội bộ cao.
Trong nhiệm kỳ qua, không có đảng viên,cán bộ giáo viên nào vi phạm tư cách đạo đức nhà giáo, vi phạm các quy định của Đảng, của Ngành, của nhà trường.
1. 2. Công tác xây dựng chi bộ và phát triển đảng viên đạt được nhiều kết quả
Chi bộ duy trì sinh hoạt hàng tháng đều đặn theo lịch 1 lần/tháng, tự đánh giá xếp loại chất lượng sinh hoạt theo biểu quyết của các đảng viên trong Chi bộ, thông qua sinh hoạt chi bộ giáo dục đảng viên nâng cao ý thức, trách nhiệm, tích cực, học tập tu dưỡng và rèn luyện. Trong nhiệm kỳkhông có đảng viên bỏ sinh hoạt vô lý do,kết nạp được 17 đoàn viên ưu tú vào Đảng, trung bình 3,2 đảng viên/ năm, so sánh với Nghị quyết nhiệm kỳ chưa đạt chỉ tiêu đề ra (trung bình 6 đảng viên được kết nạp trong 1 năm). Tuy nhiên vượt được chỉ tiêu do Huyện ủy đề ra (trung bình 3 đảng viên/năm).
   Thực hiện phân loại đảng viên theo định kỳ, kết quả phân loại đảng viên hằng năm đạt 100% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó tỉ lệ hoàn thành xuất sắc đạt trung bình 17%/năm (tăng so với nhiệm kỳ trước 2,4%) vượt chỉ tiêu đề ra. Từ năm 2015 đến 2019 luôn đạt chi bộ  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Huyện ủy khen, năm 2019 được tặng Bằng khen của Tỉnh ủy.
1. 3. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường và công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí có hiệu quả
 Công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ trong việc tổ chức triển khai, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được tăng cường, việc đảng viên thi hành điều lệ Đảng, việc đảng viên giữ mối quan hệ nơi cư trú, nơi công tác được thực hiện thường xuyên, kịp thời uốn nắn những đảng viên chưa tích cực học tập và nghiên cứu các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.
Trong nhiệm kỳ đã tổ chức được 36 cuộc kiểm tra hoạt động của chi bộ và đảng viên, kết quả đạt 100% loại tốt.
 Mọi hoạt động chi tiêu của nhà trường đều thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ đã bàn bạc, công khai và bổ sung hằng năm trong hội nghị viên chức cơ quan. Công tác lập kế hoạch, thi đua, khen thưởng, nâng lương, cho đi học. . . được các bộ phận tham mưu thông qua chi bộ trước khi thực hiện, do vậy không để xảy ra tình trạng mất dân chủ, mất quyền lợi trong nhà trường.
Hằng năm, tổ chức kê khai tài sản đúng quy định, hướng dẫn của Ngành, của Huyện ủy, 100%cán bộ giáo viên trong diện kê khai đã thực hiện kê khai trung thực, không có đồng chí nào vi phạm về kê khai tài sản.
Trong nhiệm kỳ qua có nhiều đợt kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, của Sở Tài chính, của Kho bạc tỉnh Thanh Hóa, kết quả kiểm tra trường THPT Như Xuân đều thực hiện đúng các quy định.
2. Việc thực hiện nghị quyết TW4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị  số 05-CT/TW của Bộ Chính trị có nhiều chuyển biến
Chi bộ đã thực hiện tốt việc rà soát, kiểm tra, đối chiếu tư cách đảng viên hằng thàng, hằng năm trong sinh hoạt chi bộ. Trong kiểm điểm hằng năm, 100% đảng viên trong Chi bộ tự đánh giá việc thực hiện tư cách đảng viên, không có đảng viên nào có biểu hiện suy thoái. Nhà trường ban hành bộ quy tắc ứng xử trong nhà trường để cán bộ, giáo viên và học sinh thực hiện, 100% cán bộ, giáo viên và nhân viên cam kết thi đua thực hiện văn hóa công sở.
Thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cáchHồ Chí Minh” trong nhiệm kỳ có 100% đảng viên trong Chi bộ xây dựng kế hoạch, đăng ký học tập làm theo từng chuyên đề, từng nội dung cụ thể, phù hợp với điều kiện bản thân và nhiệm vụ được giao.
Chi bộ đã tổ chức cuộc thi kể chuyện về Bác Hồ được đông đảo giáo viên và học sinh tham gia, có sức lan tỏa và ý nghĩa giáo dục rất lớn trong toàn trường được Ngành giáo dục và huyện đánh giá cao.
3. Lãnh đạo,xây dựng cơ quan vững mạnh, an toàn, dân chủ, văn hóa
Các bộ phận trong nhà trường thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, các cá nhân đều có ý thức tổ chức kỷ luật cao, trung thực trong công tác, các công việc của nhà trường diễn ra theo đúng những qui định hành chính, qui định của Hiến pháp, pháp luật.
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chi ủy thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Vai trò giám sát của các tổ chức đoàn thể được phát huy tối đa, Ban Thanh tra nhân dân trong nhà trường hoạt động có hiệu quả, trường thường xuyên tổ chức sinh hoạt và đối thoại trực tiếp về các vấn đề liên quan đến chế độ, công việc của nhà trường một cách minh bạch, đúng qui định và đi đến thống nhất cao. Trong nhiệm kỳ qua trong  trường không xảy ra hiện tượng mất đoàn kết, không có đơn thư khiếu nại tố cáo, không khí nhà trường luôn vui vẻ mọi người đều đoàn kết và làm việc với tinh thần trách nhiệm cao.
4. Hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể được nâng lên
Ban Chi ủy đã quan tâm lãnh đạo trực tiếp tổ chức Đoàn thanh niên và tổ chức Công đoàn. Hoạt động của Đoàn thanh niên có nề nếp và chất lượng cao. Đoàn thanh niên đã tham gia tất cả các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của trường, huyện và tỉnh đạt thành tích cao. Các hoạt động nề nếp được duy trì đều đặn, nội dung ngày càng được cải tiến phong phú hơn, thúc đẩy công tác giáo dục đạo đức cho học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường. Thành tích cao nhất trong nhiệm kỳ qua,Đoàn trường đã được Trung ương Đoàn tặng Cờ thi đua năm học 2017-2018.
Công đoàn động viên cán bộ giáo viên yên tâm công tác, xây dựng cơ quan có nếp sống văn hóa, theo dõi, giám sát việc chi trả các chế độ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên một cách đầy đủ, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, đưa phong trào hoạt động của cán bộ giáo viên, nhân viên ngày càng phát triển, các cán bộ giáo viên tích cực tham gia các phong trào thi đua do ngành, tỉnh và địa phương phát động. Thành tích cao nhất trong nhiệm kỳ qua được Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Cờ thi đua năm 2019.
Đánh giá chung:
Nhiệm kỳ vừa qua nhà trường đã có nhiều tiến bộ vượt bậc trong việc nâng cao chất lượng dạy và học, đặc biệt sự bứt phá để đạt được mục tiêu lớn nhất đó là hoàn thành việc xây dựng trường Chuẩn quốc gia sớm hơn 3 năm so với dự kiến. Trong tổng số 14 chỉ tiêu Đại hội Chi bộ lần thứ XVI đề ra, có 12 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức, chi bộ nhà trường và các tổ chức đoàn thể đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tình hình đội ngũ ổn định và được nâng cao về trình độ lý luận, nghiệp vụ chuyên môn, phân loại đảng viên hằng năm và đánh giá công chức luôn đạt yêu cầu đặt ra; tỉ lệ học sinh giỏi, học sinh đậu tốt nghiệp và học sinh đậu đại học, cao đẳng có nhiều tiến bộ. Việc thực hiện xã hội hóa đạt được kết quả tốt, cơ sở vật chất nhà trường được tăng cường nhiều hạng mục. Tuy nhiên còn 02 chỉ tiêu chưa đạt đó là chỉ tiêu bồi dưỡng học sinh giỏi và kết nạp đảng viên mới.
B. NHỮNG HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM, NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM
          I. NHỮNG HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM
1. Trong công tác dạy và học
Trong công tác chỉ đạo chuyên môn ch­ưa có biện pháp thật hữu hiệu để nâng cao chất lư­ợng mũi nhọn, kết quả đạt chưa cao, số lượng học sinh giỏi cấp tỉnh chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Tỷ lệ học sinh yếu kém đang còn, việc hướng nghiệp và dạy nghề chất lượng chưa tốt.
Trong công tác quản lí nề nếp giáo viên, học sinh chưa thực sự toàn diện, sâu sắc, đang còn hiện tượng chậm giờ, học sinh đang còn bỏ tiết, bỏ học, còn hiện tượng học sinh vi phạm an toàn giao thông, còn một số học sinh xích mích, gây gổ mất trật tự bên ngoài nhà trường.
  2. Công tác xây dựng Chi bộ, nhà trường và các tổ chức đoàn thể
Trong công tác tổ chức tuyên truyền thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng chưa được sâu sắc. Việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện các cuộc vận động các phong trào thi đua và việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, giáo viên, nhân viên chưa nhiều. Tinh thần tự phê bình và phê bình của đảng viên ở một số đồng chí chưa cao, đôi lúc còn e dè, nể nang. Một số ít cán bộ giáo viên chưa thật sự yên tâm với công tác, tính chiến đấu, tính chủ động, sáng tạo chưa cao, chưa thực sự tiền phong gương mẫu trong phong trào thi đua.
          Việc thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XIIgắn với việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cáchHồ Chí Minh” theo tinh thần của Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở một số đồng chíchưa thực sự có kết quả rõ nét.
          Trong sinh hoạt, góp ý kiến thảo luận, tham mưu xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở một số cá nhân chưa chất lượng.
          Công tác kiểm tra giám sát một số thời điểm chưa thường xuyên đến từng đảng viên và đến từng lĩnh vực công tác.
          Công tác vận động quần chúng đôi lúc chưa khoa học, chưa có hiệu quả,còn mang tính chất thông báo, chủ quan.
Công đoàn, Đoàn thanh niên ở một số công việc chư­a thật sự chủ động phối hợp với Ban Giám hiệu để bàn bạc thống nhất tìm ra giải pháp xây dựng phong trào, ít kiểm tra, đánh giá kết quả và đúc rút kinh nghiệm, việc xây dựng được kế hoạch hoạt động  đôi lúc còn theo tính chất thời vụ.
II. NGUYÊN NHÂN
1. Nguyên nhân khách quan
Trường ở trên địa bàn huyện miền núi trình độ dân trí chưa đồng đều, kinh tế còn khó khăn nên sự quan tâm đầu tư cho giáo dục còn hạn chế, học sinh miền núi chất lượng đầu vào chưa cao.
Nhiều học sinh có bố mẹ đi làm ăn xa nên thiếu sự quan tâm quản lý của gia đình khó khăn trong việc phối hợp giáo dục học sinh. Một số em nhà xa khó khăn trong việc đi học, ôn luyện. Tác động của mạng xã hội ảnh hưởng không nhỏ đến việc hình thành tư tưởng nhân cách của học sinh đặc biệt là những mặt trái của mạng xã hội gây khó khăn trong việc quản lý học sinh.
Trường không được tuyển thêm giáo viên mới và do tách trường nên nhà trường không có nhiều nguồn để bồi dưỡng kết nạp đảng viên.
2. Nguyên nhân chủ quan
Đối với việc không hoàn thành chỉ tiêu của nhiệm kỳ trước đề ra:
- Giáo viên chưa có nhiều biện pháp để truyền lửa cho học sinh trong việc nỗ lực cố gắng học tập, nên nhiều học sinh còn ngại khó, còn lười học.
- Phương pháp ôn luyện của một số giáo viên chưa có hiệu quả nên chất lượng chưa cao, nhiều môn không có học sinh đạt giải học sinh giỏi tỉnh.
- Một số học sinh do nhu cầu thi đại học nênkhông muốn tham gia các môn không thuộc tổ hợp thi đại học của mình, khó khăn cho giáo viên trong việc lựa chọn đội tuyển.
III. BÀI HỌC KINH NGHIỆM
Trong thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ qua, rút ra bài học kinh nghiệm chủ yếu sau:
Một là, tinh thần đoàn kết của tất cả cán bộ đảng viên, giáo viên trong chi bộ, sự quyết tâm đồng lòng, nố lực phấn đấu của tất cả các thành viên trong nhà trường và sự đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, quản lý giáo dục của Cấp ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã làm nên sức mạnh giúp cho chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua.
Hai là,luôn tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của của Huyên ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân, sự giúp đỡ của các cơ quan, ban ngành trong huyện, sự ủng hộ của phụ huynh học sinh về việc xây dựng cơ sở vật chất nhà trường vàviệc phối hợp thực hiện nhiệm vụ giáo dục.
Phần thứ hai:
PHƯ­ƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHIỆM KỲ 2020 - 2025
I. PHƯƠNG HƯ­ỚNG, MỤC TIÊU
1. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG
Xây dựng tập thể chi bộ vững mạnh về mọi mặt để lãnh đạo nhà trường và các tổ chức đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng đội ngũ đảng viên tăng về số lư­ợng và đảm bảo chất lư­ợng. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường công tác phát hiện, lựa chọn và bồi dưỡng học sinh khá, giỏi để nâng cao chất lượng mũi nhọn,nâng cao chất lượng đại trà, đạt các chỉ tiêu giáo dục được Sở Giáo dục và Đào tạo giao hằng năm, tăng cường bổ sung cơ sở vật chất nhà trường, luôn đảm bảo các yêu cầu của trườngChuẩn quốc gia, chuẩn bị mọi điều kiện để thực hiện tốt việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông  theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội.
2. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU:
- Triển khai, quán triệt thực hiện đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức,người lao động.
          -  Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo nhà trường và các tổ chức đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
- Xếp loại hạnh kiểm học sinh: loại khá, tốt hằng năm đạt từ 95% trở lên trong đó hạnh kiểm tốt đạt từ 80% trở lên.
- Xếp loại học lực: học sinh giỏi hằng năm đạt 3,8% trở lên; loại khá đạt từ 45% trở lên; loại yếu, kém không quá 5%.
- Tỷ lệ học sinh bỏ học và lưu ban hằng năm không quá 5%, trong đó tỷ lệ học sinh bỏ học không quá 1%.
          - Số giải học sinh giỏi tỉnh các môn văn hoá, Thể dục, Quốc phòng, Khoa học kỹ thuậthằng năm đạt: 22 giải trở lên.
- Tốt nghiệp lớp 12 hằng năm đạt: 92,5% trở lên.
          - Tỷ lệ đậu đại học, cao đẳnghằng năm: trên 52,4%.
          - Hằng năm, có học sinh thi tổ hợp 3 môn thi đại học đạt từ 26 điểm trở lên.
- Sáng kiến kinh nghiệm được xếp loại cấp tỉnh trong nhiệm kỳ là: 50 sáng kiến trở lên.
- Hằng năm, đánh giá công chức, viên chức đạt 100% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó tỉ lệ hoàn thành xuất sắc đạt từ 30% trở lên.
-  Xếp loại hằng năm100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có trên 17% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Hằng năm, kết nạp Đảng từ 1quần chúng ưu tú trở lên.
- Nhà trường giữ vững các tiêu chí của trường Chuẩn quốc gia.
II. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1. Tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ dạy và học
Căn cứ chương trình hành động của Chi bộ thực hiện Nghị quyết số 29- NQ/TW khóa XI về “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa” tăng cường sự lãnh đạo của Ban Chi ủy, sự quản lý của Ban Giám hiệu đối với nhiệm vụ giáo dục trong nhà trường. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học. Chuẩn bị mọi điều kiện về nâng cao trình độ của cán bộ quản lý, của giáo viên, cơ sở vật chất của nhà trường để đáp ứng cho việc thay đổi chương trình giáo dục phổ thông.
Đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy và học, phương pháp kiểm tra, đánh giá, tổ chức dạy học có chất lượng, hiệu quả, phù hợp với đối tượng học sinh, dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng chương trình giáo dục phổ thông, khắc phục tình trạng theo lối đọc chép, tổ chức tốt việc dạy phân hóa phù hợp với năng lực của đối tượng học sinh và điều kiện nhà trường. Coi trọng giáo dục đạo đức, giúp học sinh xác đinh được động cơ học tập đúng đắn, thực hiện các giải pháp của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá, thực hiện nghiêm túc việc giao chỉ tiêu cho các môn, các giáo viên trong từng năm học để nâng cao kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.
Xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn và qui chế chuyên môn phù hợp thực tế, quản lý nghiêm túc việc thực hiện qui chế chuyên môn, tích cực áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và quản lý nhà trường, tăng cường công tác kiểm tra giám sát hoạt động sư phạm của giáo viên, phân công chuyên môn hợp lý để phát huy năng lực sở trường của từng cá nhân, chú ý phát hiện và tổ chức tốt việc bồi dưỡng học sinh giỏi, quan tâm phụ đạo học sinh yếu kém, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, tổ chức nghiêm túc các kỳ thi, kiểm tra định kỳ, đánh giá xếp loại đúng qui chế.
Phát huy vai trò của các tổ bộ môn trong việc lập kế hoạch bộ môn, xây dựng chương trình môn học, chương trình ôn thi học sinh giỏi, ôn thi tốt nghiệp, bồi dưỡng cho học sịnh yếu kém, đổi mới hình thức sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học, quản lý việc thực hiện quy chế chuyên môn của tổ, tăng cường giao lưu trao đổi học tập kinh nghiệm với các tổ khác trong trường và với các trường khác.
Tích cực tham mưu với Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo để tăng cường hơn nữa việc xây dựng cơ sở vật chất trường học, kịp thời bổ sung  những hạng mục cơ sở vật chất còn thiếu, cơ sở vật chất xuống cấp như các phòng học, nhà vệ sinh, nâng cấp thư viện, các công trình phục vụ nơi ở của giáo viên ở khu tập thể, chăm lo quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho tất cả cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường đảm bảo yên tâm công tác lâu dài, lắp thêm máy chiếu ở các phòng học, trang bị thêm máy tính phòng tin học. Phấn đấu có đầy đủ các trang thiết bị dạy học các bộ môn.
Đổi mới công tác thi đua khen thưởng, công tác đánh giá xếp loại giáo viên. Nhà trường tổ chức có hiệu quả cácphong trào thi đua trong toàn thể giáo viên và học sinh theo từng năm học, từng kỳ, từng thời điểm, huy động các nguồn kinh phí để khen thưởng, khuyến khích, động viên những tập thể cá nhân đạt thành tích cao. Thường xuyên phát động và tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua  “Dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Mỗi thầy giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”. Lấy kết quả thi đua làm cơ sở để xếp loại và bình xét các danh hiệu của cán bộ giáo viên cuối năm. Thường xuyên phát động phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, vận dụng rộng rãi những sáng kiến hay được xếp loại cấp tỉnh vào công việc giảng dạy trong nhà trường, tổ chức thao giảng dự giờ thăm lớp có hiệu quả, đúc rút kinh nghiệm trong thực tiễn giảng dạy, tổ chức học thêm đúng quy định và có hiệu quả đáp ứng được yêu cầu học tập của học sinh. Tăng cường công tác quản lý của Ban Giám hiệu đối với việc thực hiện quy chế chuyên môn.
 Phối hợp chặt chẽ giữa giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm và Đoàn thanh niên trong quản lý, giáo dục đạo đức học sinh, ngăn chặn các hành vi tiêu cực trong học tập, thi cử, kiểm tra đánh giá và các tệ nạn xã hội xâm nhập học đường.
Tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông, giúp cho các em biết sống tự lập, tự chăm sóc bản thân, biết cảnh giác trước những cám dỗ, biết cách phòng tránh các tệ nạn xã hôi, biết tự vệ bản thân khi gặp nguy hiểm, có thái độ đúng đắn trước những diễn biến của đời sống xã hội.
Đoàn Thanh niên đổi mới hình thức sinh hoạt dưới cờ, hoạt động ngoài giờ lên lớp phong phú và đa dạng để tuyên truyền về pháp luật, về phòng chống dịch bệnh, tuyên truyền về các ngày lễ lớn giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh, giúp các em sống có ý thức trách nhiệm, có hoài bão và ước mơ luôn cố gắng trong hoạc tập và rèn luyện.
Tranh thủ sự giúp đỡ của các cơ quan, ban ngành trong huyện để được sự giúp đỡ về vật chất cũng như sự phối hợp trong việc quản lý, giáo dục học sinh. Tăng cường mối liên hệ với phụ huynh học sinh để nhận được sự đồng thuận, ủng hộ các hình thức khuyến khích, hỗ trợ và phối hợp giáo dục học sinh.
Tiếp tục triển khai và thực hiện “Đề án nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo miền núi Thanh Hóa”, xây dựng đề án phát triển của nhà trường đến năm 2025.
2. Thực hiện tốt nhiệm vụ trong công tác xây dựng Chi bộ, nhà trường và các tổ chức đoàn thể vững mạnh
2. 1. Xây dựng chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng
Thường xuyên giáo dục tư tưởng cho đảng viên và cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường về lý tưởng cách mạng, về tình yêu quê hương, đất nước, những diễn biến, những chủ trương lớn, những chính chính sách của Đảng và Nhà nước, của tỉnh, của  huyện để cán bộ, đảng viên và giáo viên biết, hiểu rõ từ đó có những hành động đúng đắn trong việc thực hiện nhiệm vụ, tăng cường mối đoàn kết nội bộ, thực hiện việc phát triển Đảng thường xuyên, đảm bảo chất lượng. Thường xuyên nâng cao tinh thần cảnh giác với các thế lực thù địch, cảnh giác với các tệ nạn và các biểu hiện tiêu cực khác, nâng cao sức chiến đấu trong Đảng, thực hiện phê bình và tự phê bình nghiêm túc. Gắn kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với việc thực hiện nội dung đăng ký rèn luyện học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Công tác tổ chức xây dựng chi bộ và phát triển đảng viên
Tiếp tục cải tiến việc quán triệt, triển khai học tập chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết cấp trên đến mọi đảng viên, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, chú trọng xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với nhà trường để tổ chức thực hiện, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, giữ vừng mối đoàn kết trong chi bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ,duy trì chế độ hội họp sinh hoạt đều đặn, thường xuyên, việc xây dựng Nghị quyết hằng tháng của chi bộ phải có nội dung thực hiện những công việc trước mắt và lâu dài theo tình hình thực tế của nhà trường,tiếp tục đẩy mạnh việc “học tập làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh”, các cuộc vận động khác và các phong trào của ngành, địa phương phát động, có sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ của chi bộ. Chú trong công tác bồi dưỡng quần chúng ưu tú vào Đảng.
Công tác kiểm tra, giám sát
Công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ phải thực hiện thường xuyên theo kế hoạch nhiệm kỳ, kế hoạch từng tháng. Các đồng chí được phụ trách các bộ phận trong nhà trường xây dựng kế hoạch kiểm tra thường xuyên,kế hoạch định kỳ, kế hoạch kiểm tra đột xuất thông qua Chi bộ để thực hiện, trường thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra nội bộ giáo viên theo hướng dẫn của Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo, việc kiểm tra được thực hiện hằng tuần, tổng hợp hằng tháng và làm căn cứ để bình xét, xếp loại viên chức và xếp loại đảng viên cuối năm, sinh hoạt chi bộ hằng tháng luôn có nội dung rà soát kết quả của các bộ phận trong tháng để biểu dương hoặc nhắc nhở kịp thời.
Thực hiện nghị quyết TW4 gắn với chỉ thị 05 - CT/TW
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, phát huy dân chủ, trí tuệ tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương nâng cao năng lực sức chiến đấu của chi bộ. Chi bộ thường xuyên kiểm điểm đảng viên và xây dựng kế hoạch sửa chữa khuyết điểm gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được đăng ký thực hiện hằng năm. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là những đồng chí cấp ủy viên, những đồng chí trong Ban Giám hiệu.
Thường xuyên rà soát việc thực hiện rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của cán bộ đảng viên, đối chiếu với các biểu hiện suy thoái để kịp thời phát hiện những biểu hiện sai trái để kịp thời uốn nắn, giáo dục.
2. 2. Xây dựng cơ quan vững mạnh
Để xây dựng cơ quan vững mạnh phải thực hiện tốt quy chế dân chủ, xây dựng qui chế hoạt động của Ban Chi ủy và các tổ chức đoàn thể, cũng như xây dựng các qui chế phối hợp, các nội qui hoạt động phù hợp với thực tế cơ quan trong đó Chi bộ đóng vai trò trung tâm, xây dựng tốt mối quan hệ giữa đảng viên và quần chúng, tổ chức tốt việc quần chúng góp ý cho đảng viên. Quản lý, điều hành và chỉ đạo Ban Giám hiệu, các tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể phải chặt chẽ trên cơ sở cương lĩnh điều lệ Đảng và qui chế hoạt động. Tập trung chỉ đạo giải quyết để làm chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng chuyên môn, cải cách hành chính. Phát huy vai trò của người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ chức trách được giao, chủ động sáng tạo trong hoạt động chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc.
Thực hiện tốt kỷ cương nền nếp trong nhà trường, phân công công việc trách nhiệm của các cá nhân và tập thể rõ ràng và phù hợp với năng lực sở trường của mỗi người, tạo không khí làm việc tự giác, trách nhiệm, phát huy tối đa sức mạnh của cán bộgiáo viên trong nhà trường để đạt hiệu quả công việc.
2. 3. Chăm lo xây dựng các đoàn thể quần chúng
Xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong cơ quan và giữa các tổ chức đoàn thể, xây dựng chính quyền và các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Lãnh đạo các đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tăng cường công tác bồi dưỡng chính trị cho quần chúng, phát hiện những nhân tố mới để phát triển Đảng viên, chăm lo công tác bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ quản lý có đủ phẩm chất năng lực để lãnh đạo nhà trường đạt được các mục tiêu yêu cầu của giáo dục đặt ra. Lãnh đạo mọi hoạt động của các tổ chức đoàn thể một cách có nền nếp và chất lượng.
Đổi mới hoạt động của các tổ chức đoàn thể, thu hút mọi đoàn viên, quần chúng tham gia vào các phong trào của nhà trường,có các hình thức khen thưởng động viên kịp thời. Nâng cao chất lượng qui hoạch cán bộ, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường công tác kiểm tra giám sát trong Đảng, chú trọng kiểm tra việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Nhiệm kỳ 2020-2025có nhiều thuận lợi, song cũng gặp không ít khó khăn. Với tinh thần trách nhiệm và tính tiền phong gương mẫu của mỗi đảng viên, Đại hội chúng ta hãy phát huy những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, khắc phục những khó khăn, thực hiện các giải pháp hữu hiệu để hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội đề ra. /.

Nơi nhận:              
- Huyện ủy Như Xuân (b/c);
- Các đ/c cấp ủy;                                            
- Lưu:Chi bộ  
                                                                            
                                               
T/M BAN CHI ỦY
BÍ THƯĐỗ Thị Phương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Văn bản chỉ đạo điều hành
Dịch vụ công trực tuyến
Thủ tục hành chính
Trả lời cử chi
Thăm dò ý kiến

Cho biết mức độ hài lòng của bạn đối với Trang thông tin điện tử trường THPT Như Xuân

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập110
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm109
  • Hôm nay6,053
  • Tháng hiện tại48,544
  • Tổng lượt truy cập6,513,634
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây